Metsät ovat hyvinvoinnin lähde

 

Metsät ovat Kuopion vetovoimatekijä ja kuopiolaisten olohuone

Kuopion kaupunki laatii parhaillaan strategista metsäsuunnitelmaa. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin metsien käyttöä tulevina vuosikymmeninä. Suunnitelman luonnoksessa painottuvat taloudelliset metsänhoidon näkökulmat. Metsät ovatkin kaupungille myös merkittävä tulonlähde.

Ihmisille metsä on kuitenkin ennen kaikkea hyvinvoinnin lähde. Suomalaisille luonto on
toiseksi suurin liikuttaja, kävely- ja pyöräteiden hallitessa ykköspaikkaa. Tutkimusten mukaan metsässä oleskelu vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta, lisää energisyyttä, alentaa verenpainetta ja vahvistaa immuunijärjestelmää. Useimmat meistä tietävät tämän myös arkikokemuksella.

Kuopion valttikortti ja vetovoimatekijä on upea luontomme ja erilaiset luontoliikkumisen
kohteet. On pidettävä erityisen hyvää huolta siitä, että metsämme virkistyskäytön
mahdollisuudet eivät heikkene, vaan luontokohteitamme kehitetään ja uusia luontoreittejä syntyy lisää. Emme näe arvoa siinä, että virkistyskäytössä oleviin metsiin kohdennetaan hakkuita, jotka heikentävät metsien monimuotoisuutta ja luontoarvoa. Surullinen esimerkki liiallisista hakkuista löytyy Niittylahdesta, jossa kaupunki on toteuttanut avohakkuita. Kuopion metsästrategiaa varten asukkaille tehty kysely myös kertoo, että kuopiolaiset eivät halua ulkoilla hakkuuaukealla.

Kuopion metsäsuunnitelmassa on nostettava selkeästi esille tavoite luonnossa liikkumisen ja metsien virkistyskäytön edistämisestä ja kehittämisestä monimuotoisissa metsissä. Kaupunki on merkittävä metsänomistaja, jolloin sillä on vastuu huolehtia metsien virkistyskäytöstä sekä monimuotoisuuden vaalimisesta. Pidetään hienoista
virkistysmetsistämme hyvää huolta ja luodaan siten lisää myönteisiä luontokokemuksia
asukkaillemme.

Kaisa Kantele, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Saara Karkulahti, kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Mielipide julkaistu Savon Sanomissa 23.11.2021