Perheneuvolan ovi auki kaikille perheille

 

Kun en tiennyt miten auttaa lastani, sain perheneuvolasta apua. 

Muistan sen toukokuun päivän ja avatun oven jolla empaattiset ja ammattitaitoiset työntekijät olivat meitä vastassa. Istuttiin sohvalle ja he kuuntelivat meidän tarinan, kysyivät oikeita kysymyksiä. Lupasivat että nyt mietitään yhdessä mistä olisi apua. Poislähtiessä olo oli helpottunut. Ajattelin miten ihanaa on että tuo ovi oli olemassa ja me saimme mennä sisään. 

Kasvatus- ja perheneuvolat palvelevat kaikkia lapsiperheitä. Perheneuvolasta saa apua jos on huolia lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen tai perheen vuorovaikutukseen liittyen. Myös eroauttaminen ja perheiden tukeminen erilaisissa muutostilanteissa on perheneuvolan ydintyötä. Perheneuvolaan voi soittaa ja ilmoittautua, varata ajan itse. Perheneuvolan työntekijät ovat myös avuksi jos lapsella on pulmia varhaiskasvatuksessa tai koulussa. 

Kuulostaako nerokkaalta? Sitä se on. 

Monilla paikkakunnilla perheneuvolat ovat valitettavan vähäisesti resurssoituja. Tämä vaikuttaa tietenkin siihen miten hyvin perheitä pystytään palvelemaan ja miten perheet aidosti tulevat autetuiksi. Esimerkiksi Kuopiossa perheneuvolaan oli vuosia hyvin pitkät jonot. Nykyään perheneuvontaan pääsee nopeammin, mutta työskentelyjen kestoja on pyritty tiivistämään ja tehostamaan. Nyt onkin syytä seurata ja arvioida huolella, ovatko uudet toimintamallit sitä mitä perheet tarvitsevat. Työntekijöiden ja asiakkaiden kuuleminen tässä on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Perheneuvolapalvelut järjestää jatkossa hyvinvointialue. Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa perheneuvolat sijoittuvat perhekeskuksiin, johon on koottu erilaisia perheiden kanssa toimivia palveluita yhteen. Tässä onkin paljon järkeä. Nyt on tärkeää että perhekeskuksille (ja niiden sisällä mm perheneuvolapalveluille) varmistetaan riittävät resurssit ja toimintaedellytykset. Ne toimivat myös tiiviisti jokaisen alueen kunnan kanssa, sillä koulut ja varhaiskasvatus sekä nuorisotyö tulevat olemaan jatkossakin perhekeskusten keskeistä yhteistyökenttää. 

Tuleva aluevaltuusto määrittelee sitä missä laajuudessa perheneuvolapalveluita tulevaisuudessa järjestetään. Laki ohjaa päätöksentekoa ja vaatii järjestämään alueella tarvittavat palvelut. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Uusilla päättäjillä on oltava rohkeutta panostaa näihin aidosti matalan kynnyksen palveluihin.

 

Tällä hetkellä palvelujärjestelmä painottaa erikoissairaanhoitoa ja sen kulut ovat korkeat. Se merkitsee samalla sitä että panostamme nyt korjaavaan, emme ennalta ehkäisevään työhön. Moni perhe voisi tulla autetuksi lähellä ja nopeasti, siinä vaiheessa kun huolet ovat vielä pienempiä. Se vaatii kuitenkin riittäviä palveluja. Yksi puhelinnumero tai ovi ei riitä, jos ei sieltä saada aidosti apua ja tukea. 

Näen itse perheneuvolat keskeisenä perheiden palveluna jolla on sekä ennaltaehkäisevä, hoitava että muita ammattilaisia konsultoiva roolinsa. Nämä kaikki roolit ja tehtävät täytyy tulevaisuudessakin mahdollistaa riittävillä resursseilla. Perheneuvolapalveluja pitäisi  laajentaa niin että pystytään palvelemaan kaikkia perheitä lapsitoiveista lähtien kotoa poismuuttavien nuorten perheisiin saakka. Palvelujen laajentamisen lisäksi perheneuvolan moniammatillisesta osaamisesta on pidettävä kiinni. 

Rakennetaan siis kynnyksettömiä perheneuvolapalveluita ja toimivia perhekeskuksia.