Ei unohdeta sosiaalihuoltoa

 

Aluevaalikeskustelussa pohditaan terveyskeskusten sijaintia ja lääkärin pääsyn odotusaikoja ja hoitajamitoituksia. Tärkeitä asioita kaikki, mutta terveydenhuolto on vain toinen puolikas sote-muutoksesta. Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut sietäisivät saada enemmän puheaikaa. 

Sosiaalihuolto koskee nimittäin meitä kaikkia. 

Sosiaalihuolto on kokonaisuus jolla turvataan ihmisten hyvinvointia ja sitä ovat myös erilaiset palvelut. Oletko tai onko läheisesi palveluasumisen piirissä? Oletko asioinut lastenvalvojan luona tai käynyt perheinesi perheneuvonnassa? Onko perheessä käynyt perhetyöntekijä tai oletko saanut kotipalvelua? Onko iäkkään läheisesi kotona tehty muutostöitä, jotta siellä pääsee apuvälinein kulkemaan? Onko lapsesi käynyt oppilashuollossa kuraattorin tai psykologin juttusilla? Onko kriisi tai äkillinen elämäntilanteen muutos kohdannut, ja olet saanut siinä apua? Oletko kuullut turvakodista, perheasioiden sovittelusta, eroneuvonnasta, kuntouttavasta työtoiminnasta, lastensuojelusta, päihdepalveluista? Listaa voisi jatkaa vaikka miten pitkälle, mutta lue mieluummin vaikkapa STM:n sivuilta tästä lisää

Korona on lisännyt ihmisten palvelujen tarvetta huomattavasti. Taloudelliset vaikeudet ja yleinen epävarmuus näkyvät monin tavoin ihmisten arjessa: lasten, nuorten, aikuisten, ikäihmisten, yksinasuvien ja perheellisten. Palvelujen rahoitus ontuu pahasti ja samoin henkilöstön riittävyys: sosiaalialan ammattilaisista on pulaa ja työntekijöiden jaksaminen erityisen tiukalla tässä haastavassa korona-ajassa.  

Sosiaalipalvelut ovat tähän saakka olleet kuntien järjestämisvastuulla. Nyt ne siirtyvät hyvinvointialueelle ja tämä tarkoittaa melkoista tilkkutäkkiä:  kunnilla on ollut suuri vapaus järjestää palvelut haluamallaan tavalla, vaikka lainsäädäntö tiukasti ohjaakin. Meillä on iso haaste rakentaa tästä tilkkutäkistä yhtenäinen kokonaisuus niin että ihmiset saavat yhdenvertaista ja tasalaatuista palvelua ja apua eri tilanteissa. 

Näen itse tärkeänä että kokonaisuutta Pohjois-Savossa lähdetään rakentamaan maltilla ja rauhassa. Palvelut eivät saa katketa ja yskiä sen takia että teemme valtavan isoa organisaatiomuutosta, sillä ihmisten arki ja elämä kulkee eteenpäin hyvinvointialueen valmistelusta huolimatta. Monille ihmisille katkokset tukitoimissa tai nopeat muutokset palvelun tarjoajissa voivat olla inhimillisesti kestämättömiä tilanteita. Merkittävä joukko ihmisiä tarvitsee myös tukea päivittäin ja pitkäaikaisesti ja heitä on myös suojeltava tässä muutosvaiheessa. 

Oikea-aikaiset sosiaalihuollon palvelut säästävät rahaa. Tuki arkeen, asumiseen, työkyvyn edistämiseen, perheen pärjäämiseen, mielenterveyteen tai haasteisiin päihteidenkäytön kanssa on kaikki myös ennaltaehkäisevää työtä. 

Tehdään muutos huolella, ei unohdeta sosiaalihuoltoa.