Kohti köyhyyden vähenemistä

 

Maailman tilanne on yhtäkkiä muuttunut kaikkien silmissä epävarmaksi. Sotatoimet Euroopassa tekevät näkyväksi sen, miten tärkeä ja arvokas asia on yhteiskunnallinen tasapaino ja viranomaisjärjestelmä johon ihmiset voivat luottaa. Näitä asioita ovat useimmat Suomessa voineet pitää itsestäänselvyyksinä. Hyvinvointivaltio on turvannut mahdollisuuksien tasa-arvoa kaikille.

Hyvinvointivaltio toimii lupauksensa mukaisesti silloin kun ihmisten välinen hyvinvointi jakautuu tasaisesti. Tällä hetkellä systeemi yskähtelee, sillä tuloerojen kasvaessa ovat kasvaneet myös hyvinvointierot. Lapsiperheiden köyhyys on syventynyt 2000-luvulla, eivätkä useimmat pieneläkeläiset ja yksinasuvat kiitä järjestelmää etuuksien tai eläkkeen napsahtaessa tilille. Suomi on saanut moitteita liian matalasta perusturvasta niin ihmisoikeusjärjestöiltä kuin YK:n ja EU:n komiteoilta. On selvää, että perusturvan minimitasoa pitää saada nostettua.

 

 

Moni Suomessa elävä elää köyhyydessä. Köyhyys on osattomuutta erilaisista asioista. Se on mahdollisuuksien puutetta. Jos emme pysty aidosti vähentämään köyhyyttä, ovat muutkin keinot osallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa tai yksittäisissä kunnissa epäilemättä riittämättömiä.

Yksi keino tasata hyvinvoinnin eroja on ollut hyvinvointialueuudistus, jolla pyritään integroimaan sotepalvelut toimivammaksi ja yhdenvertaisemmaksi kokonaisuudeksi. Tulevaisuus näyttää miten tässä onnistutaan. Toimivat palvelut ja terveydenhuolto ovat keskeinen keino vähentää köyhyyden vaikutuksia, mutta eivät itsessään riitä köyhyyden vähentämiseen tai poistamiseen.

Ihmisryhmien välinen eriarvoisuus kasvaa, vaikka juhlapuheissa ja strategioissa puhumme kaikkien mukana pitämisen, osallisuuden ja köyhyyden vähentämisen puolesta. Mitä keinoja nyt siis tarvitaan?

Näen itse sosiaaliturvan rohkean uudistamisen ja perustuloa kohti siirtymisen keinoina rakentaa oikeudenmukaista järjestelmää, joka aidosti vähentää köyhyyttä. Tukijärjestelmä on sekava, monimutkainen ja jopa kyykyttävä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Se ei useinkaan kannusta vaan lannistaa. Vihreät on julkaissut oman sosiaaliturvaohjelmansa, joka on hyväksytty helmikuussa 2022. Siinä esitetään selkeää siirtymää kohti perustuloa, joka pitkällä aikavälillä korvaa nykyisen järjestelmän. Pääset tutustumaan ohjelmaan täältä.

Meillä ei ole varaa antaa tilanteen jatkua tällaisena ja antaa köyhyyden kasvaa. Yhteiskunta, joka ei pyri vähentämään ihmisen välisiä hyvinvoinnin eroja kasvattaa epäluottamusta ihmisten kesken. Epäluottamus vähentää ihmisten välistä solidaarisuutta ja samalla halua osallistua hyvinvointivaltion ylläpitämiseen yhteiskuntaluokkien molemmissa päissä. Epävakaa yhteiskunta ei ole turvallinen eikä pysty yhtenäisesti päihittämään haasteita joita maailmanpolitiikan epävakaus ja muuttuva ilmasto  meille aiheuttavat.